ISO/IEC 17021-3:2017 Standartı Geçiş Duyurusu

ISO/IEC 17021-3:2017 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için gereklilikler - Bölüm 3: Kalite yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yetkinlik gereklilikleri Standardı revize edilerek 14 Mart 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

ISO/IEC 17021-3:2017, ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Yapan Belgelendirme Kuruluşlarının en geç 31 Mart 2019 tarihine kadar ISO/IEC 17021-3:2017'ye göre geçişlerini tamamlamaları gerekmektedir. (Uluslararası Akreditasyon Forumunda (IAF) alınan geçiş süresine ilişkin karar gereği)

Yayımlanan standart ile birlikte Sertifikalandırma süreçlerinde yer alan tüm personelin, ISO/IEC 17021-1'de açıklanan genel yeterliliğe ve ISO/IEC 17021-3:2017 standartında açıklanan belirli KYS bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Bu sebeple; yapılan denetimlerde, yalnızca ilgili yeterliliği gösteren denetçilerin, kalite yönetim sistemi (KYS) denetimleri yapmasına izin verecektir.

Değişikliklerin detayları hakkında bilgi için belgelendirme birimimizle iletişime geçiniz.