YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TEMELİ ISO 9001 GÜNCELLENDİ !

Dünyanın en çok kullanılan yönetim sistemi standardı olan ISO 9001 standardı 2015 yılında yayınlanarak revize edildi. ISO 9001:2015 iş dünyasındaki son yönelimleri ve ihtiyaçları karşılayacak ve diğer yönetim sistem standartları ile (örneğin; ISO 14001) uyumlu hale gelecek şekilde hazırlanmıştır. ISO 9001 standardının revizyon çalışmaları 2012 yılından beri devam etmektedir. Taslak Standart 09.05.2014 tarihinde, Final Standart Eylül 2015’te yayınlanmıştır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin diğer yönetim sistemi standartları ile entegre olabilmesi için “Yüksek Seviye Yapısı- High Level Structure” üzerine kurulması, böylece yönetiminin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. 

ISO 9001-2015 SİSTEMER Duyuru